DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VINADIO - pohraniční pevnost


Fortezza VINADIO- velká pohraniční pevnost v údolí Val STURA :

Pevnost, stojící odnepaměti v údolí proti francouzké hranici; masívně přebudovaná Rakušany v období napoleonských válek a poté jako hráz proti útoku z francouzké strany.
Pevnost na pahorku nad údolím a starou obchodní cestou se postupně spojila s městem pod hradbami a vytvořila mohutný, složitě fortifiíkovaný systém. Podstatná část je dnes opravena a slouží k pořádání sportovních a kulturních akcí .
Malebné byvší vojenské / celní / obchodní městečko zve k návštěvě a odpočinku buď při přejezdu, nebo na závěr celého výletu do Přímořských Alp - pokud na to zbyde čas...