DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

12b) SOČA-podHORSKÁ FRONTA 1915-7

12b) FRONTA V PODHŮŘÍ A NÍŽINĚ - oblast nejkrvavějších střetů: Oblast od TOLMINU přes BAJNŠICE do GORICE a KRAS k HERMADĚ a PŘÍMOŘÍ :
od vrchoviny až k Jadranu...  (Tolminské vrchy, Bajnšice, Gorice, Sabotin, Kras/Doberdo, Hermada, Flondarský výběžek, Duino) . Jedná se vrchovinu a nížinu, snadná turistika pro každého. ...  "Po stopách českých pluků z let 1915-17 na byvší frontě na Soči": se zaměřením na  Rakousko - Italskou Horskou a podhorskou frontu 1.sv.války; dějiště gigantických "bitev na Soči", které si nezadaly s operacemi na západní frontě; s akcentem na účast českých sborů na tehdejších operacích... trasy jsou vedeny frontovou linií (zákopy, kaverny, postavení baterií, ubikace), dále obsahují návštěvy válečných hřbitovů, ossarií, kostelů, pevností, státních i souromých muzeí a dalších zajímavostí spjatých s tématem.

SPECIALITA:  průlom na Bajnšické náhorní plošině a účast českých pluků
  BONUS:          průlom u Caporetta (Kobarid)   
 
 TERMÍN :                        květen – září, vyjímečně 1.pol. října  
POČET MÍST:                 4-8 
POČET  DNÍ:                   10, možnost bezplatného prodloužení o 1 den, 13 dní za symbol. příplatek

DÁLKOVÉ PŘEJEZDY:  2x12=24hod  

OBTÍŽNOST:                   SNADNÁ až VYTRVALOSTNÍ turistika. Relativně dobré cesty. 

CENA:                              dle náplně. Nezahrnuje stravu, pojištění, lanovky a další lokální výdaje                             

Podrobnosti: www.grandeguerra.cz/c2-ISONZO-podhorsfronta-TOLMIN-GORICE-.html

                           www.grandeguerra.cz/c3-ISONZO-fronta-Kras-GORICE-HERMADA.html    

             

           NAVŠTIVTE DCEŘINNÉ STRÁNKY S NABÍDKOU AKCÍ K 100.VÝROČÍ VELKÉ VÁLKY  
                                                               www.grandeguerra.cz