DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

č.5+6)DOLOMITY:GRANDE GUERRA=VELKÁ VÁLKA

 
   
č. 5 & 6) :  DOLOMITY - GRANDE GUERRA, aneb po stopách 1. světové války v Jižních Tyrolích - AMPEZÁNSKÉ & SEXTÉNSKÉ DOLOMITY  
DVĚ speciální TRASY s HISTORICKOU TÉMATIKOU, zaměřené na Rakousko/Italskou horskou frontu 1.sv.války v úseku od údolí ALTO ADIGE až k okraji SEXTÉNSKÝCH dolomit, Passo Tre Croce; odkud začínala KORUTANSKÁ fronta - tedy nejkrásnějšími částmi rozsáhlého masívu.

CHARAKTERISTIKA: Od lehkých jedno-dvoudenních až po tvrdší vícedenní přechody zahrnující ferraty - s výhradním zaměřením na frontovou linii a průběh bojů mezi Italskými Alpíny a Rakouskými horskými myslivci+ domobranou. Součástí je samozřejmě podrobný výklad, návštěva muzeí, muzeí v přírodě, trasování frontovou linií - zákopy, tunely, kavernami, ubikacemi, postavením baterií, pozorovatelen; ale i zázemím - lazarety, lanovky, zásobovací skladiště a cesty... Třešinkou na dortu může být například návštěva proslulé italské barerie na Toffánách ve výšce 2900 a postavení až ve 3600mnm jednou ze dvou obtížných ferrat, nebo noc v dělostřeleckém srubu ve výšce 2800mnm ... vlastní způsob/náplň bude určena dle disponovanosti a dohody účastníků.
Nejčastěji SNADNÁ/STŘEDNĚ OBTÍŽNÁ,VYTRVALOSTNÍ turistika, střední zátěž-beze stanu. 
 
                           VLASTNÍ AKCE:  
 
 č.5a): DOLOMITY:1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrolská fronta, oblast CORTINA VÝBUŠNÁ VÁLKA SAPÉRŮ,RAZÍCÍCH ČET,MIN A DĚLOSTŘELEC. BATERIÍ v DOLOMITECH 
Téměř kompletní putování bojovými postaveními + okolními pozicemi po byvší Rakousko – Italské horské frontě z let 1915-17 v jižních Tyrolích v úseku Col di Lana –Toffane – Cristallo - Mte Piana; s výkladem a komentářem tehdejších událostí + 3denního horský přechod v rámci tématu navíc. Nejen za pohnutou válečnou minulostí, ale především za PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI jedné z nejvyhlášenějších oblastí Dolomit !!! 
 
č.5b): DOLOMITY, 1-3denní túry: GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrolská fronta, oblast SEXTEN             VÁLKA HOROLEZECKÝCH PATROL VE VYSOKOHORSKÉM TERÉNU bez obdoby 
Putování bojovými postaveními + okolními pozicemi byvší Rakousko – Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrol v úseku Sextenu: Croda Rosa – Mte Specie - Mte Piana – Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo – Patternkoffel – Bodenknoten – Zwollerkoffel – Mte. Poppera – Elferkoffel- Rottwandspitze - Pso Mte Croce; s výkladem tehdejších událostí + 3denního horský přechod v rámci tématu. PODROBNOSTI: dolomiter.snadno.eu/5bGRANDEGUERRA2Sexten3CimeCristallo.html  
 
5c)STRAFEXPEDITION:GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrolská fronta, oblast  Lavarone-Pasubio
         BOJ O PEVNOSTI NA PLANINĚ LAVARONNE A TRESTNÁ VÝPRAVA 5-6/1916
Putování bojovými postaveními + okolními pozicemi byvší Rakousko – Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrol v úseku náhorní planiny FOLGARIA - LAVARONNE - PASSUBIO    
s výkladem tehdejších událostí + 3denní horský přechod v rámci tématu. 
  

5d)BITVA O PLANINU 7OBCÍ:GRANDE GUERRA 1915-17Tyrol.fronta,oblast ASIAGO-GRAPPA
Od STRAFEXPEDITION k BOJŮM o MteGRAPPA,ORTIGARA,Altopiano ASIAGO a konci války
 Putování bojovými postaveními + okolními pozicemi byvší Rakousko – Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrol v úseku  ALTIPIANO ASSIAGO - masív MteGRAPPA, s výkladem tehdejších událostí + 2-3denní horský přechod v rámci tématu.  
 

č.6):PICOLO DOLOMITI: GRANDE GUERRA 1915-17 Tyrol.fronta,oblast  PASSUBIO/CÁREGA           DVOULETÁ BITVA O MASÍV PASSUBIO a okolní hory podrobně a po svých 
Putování bojovými postaveními + okolními pozicemi byvší Rakousko – Italské horské fronty z let 1915-17 v Jižních Tyrol v úseku Mte Passubio- Col Santo-Forte Somno Alto s výkladem tehdejších událostí pro otrlé turisty : 5 denní horský přechod v rámci tématu + volitelná návštěva přilehlé skupiny CÁREGA  
   VLASTNÍ NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH  AKCÍ A PODROBNOSTI NAJDETE V PODSEKCÍCH !
 TERMÍN :                 červen – září  
POČET MÍST:           4-8
POČET  DNÍ:            10, možnost bezplatného prodloužení o 1 den, více za symbolický příplatek 
DÁLK. PŘEJEZDY:   2x12=24hod
OBTÍŽNOST:              SNADNÁ až OBTÍŽNÁ, VYTRVALOSTNÍ turistika - dle natrasování 
CENA:                             dle varianty. Nezahrnuje: stravu, úrazové/jiné pojištění, lokální výdaje 
                                      Pro detaily k celé akci mailujte na   dolomiter@volny.cz                                 

                                        

        NAVŠTIVTE DCEŘINNÉ STRÁNKY S NABÍDKOU AKCÍ K 100.VÝROČÍ VELKÉ VÁLKY  
                                                               www.grandeguerra.cz  

V této sekci jsou hojně zastoupeny přeskenované starší snímky z celuloidových filmů, jejihž kvalita odešla s časem (cca 10-15let ).  Přesto jsem se je rozhodl použít, poněvadž mi svým duchem korespondují s tématem...                                                      Trocha HISTORIE  je o pár fotek níže...

 Trocha dějepisu:
Když v roce 1914 vyhlásila Rakouská monarchie po atentátu na následníka trůnu válku Srbsku a posléze Rusku, zachovala Itálie, ač spojenec vázaný s Rakouskem a Německem úmluvou „Trojspolku“,  mrazivé ticho. Oficiální příčinou bylo nesplnění oznamovací povinnosti Rakouskem v případě vojenské akce na druhé straně Jaderského moře, které spadalo do sféry Italského zájmu, zejména Terst. Italové, kteří měli s Rakušany své zkušenosti z minulých staletí, se obávali rostoucího vlivu velkého souseda v teritoriu, na které měli zálusk sami.
 Zatímco Kozácké šavle, Srbské kulomety a děla kosily na obou frontách to nejlepší z Rakouské armády a mocnářství muselo začít mobilizovat všechny bojeschopné ročníky; Italové pozorně sledovali úbytek Rakouské síly, otevřeli tajná diplomatická jednání v Londýně s „Trojdohodou“ (Anglie, Francie, Rusko) a čekali...
            V lednu 1915 vnesli na svého Rakouského „spojence“ požadavek na Trento, Terst a přilehlá území, jako kompenzaci za Rakouské obsazení části Srbska. Zbývající členové Trojspolku se dostaly do kleští: Němci naléhali na Rakušany, aby uvedená území odstoupili, poněvadž obě mocnosti měly otevřené dvě problematické fronty a třetí si prostě nemohly již dovolit. Rakousko však nejprve nabídlo pouze Trento.
          To už ale měli Italové podepsanou smlouvu s Trojdohodou, která je zavazovala vstoupit do konce května 1915 do války se svými byvšími spojenci. Rakušané nakonec v poslední chvíli (a na opětovnou intervenci Německa)  přidali k nabídce  i Bolzano – neboli celou horskou oblast Dolomit osídlenou Italským obyvatelstvem ve vysokém zastoupení; i oblast západně od řeky Isonzo (Soča) a Terst, který měl získat statut svobodného města. Vyhověli tedy kompletně celé, šikovně načasované, nehorázné Italské žádosti.
          Italští politici liberálního bloku zveřejnili Rakousko-Uherskou nabídku a snažili se zabránit zbytečné válce, když země měla vše požadované dostat bez boje. To se ovšem nelíbilo zhruba stejně silné, spoluvládnoucí protiskupině v čele s ministerským předsedou Salandrou; která rozpoutala nevídanou proválečnou kampaň, jenž vyvrcholila mobilizací a vyhlášením války 23.5.1915. Naprosto zbytečný masakr mohl začít...
          Byla otevřena TŘETÍ fronta dosud největšího válečného konfliktu, která neměla nikdy předtím, ani potom obdoby: více jak 2/3 vedly vysokými horami v průměrné výšce 2000-3000mnm; od Štifského sedla (trojmezí Švýcarsko/Itálie/Rakousko – přes ledovce Adamella a Pressanelly – dále přes Lago di Garda a celé Dolomity až ke Korutanskému úseku (Alpe Garnische) – a pak podél řeky Isonzo (dále jen Soča) Julskými Alpami až k Jadranu.
          Zatímco hory sehrály v historii válečných tažení spíše roli překážky, kterou bylo nutné PŘEKONAT pochodem vymykajícím se smělostí tehdejšímu zdravému rozumu (můžeme vzpomenout např. famózní Hanibalův přechod Alp se slony(!)); většinou v letních měsících; události na Italské frontě dostaly jiný spád: hory se staly nepřekonatelnou pevností a bylo třeba je DOBÝT. Zatímco Italové napnuli svoje hlavní síly a akce k Sočské frontě – ve snaze proniknout mnohem snadnějším terénem na druhou stranu Jaderského moře;  podstatně hůře vyzbrojená a početně slabší armáda se dala do pohybu v oblasti Dolomit, zejména v okolí Cortiny d’Ampezzo a Auronza di Cadore. Proti ní stály narychlo mobilizované starší ročníky zejména z horských oblastí a Tyrolská domobrana, v níž sehrály významnou roli horští vůdci a horolezci. Rakušané bez boje vyklidili Cortinu a zaujali pozice na horských svazích. Útočící Italové se přes svoji smělost a vytrvalost setkali se čtyřmi nesmírně sveřepými překážkami:
-                     vysilujícím převýšením horského terénu, kde nebylo možné se při útoku rychle pohybovat
-                     vrtkavým vysokohorským počasím
-                     obtížemi se zásobením, zejména vodou v letních měsících
-                     rozzuřeným protivníkem, který hájil svoji zemi a často své rodiny v nedalekých vesnicích; dokonale znal oblast konfliktu a disponoval sice staršími ročníky, zato dobře trénovanými v horském terénu.
Poněvadž v prvopočátku konfliktu terén vylučoval nasazení těžkých zbraní, masivních ztečí a ztěžoval až znemožňoval zásobování (notabene Italská armáda byla celkově špatně vyzbrojená a Rakušané měli veškerou moderní  výzbroj na východních frontách), došlo v prvním roce doslova na souboj pušek a ostrostřelců; když došla munice, házeli obránci na útočníky KAMENÍ, jako za starých časů na mamuty... Přes 20ti násobnou přesilu Italové až na výjimky neprošli a šokující houževnatý odpor + problémy horské fronty a problematické zásobování je donutil zastavit operace, posílit týl, vystavět cesty, rozmístit dělostřelecké baterie, přehodnotit strategii a hlavně vybrat / vycvičit jednotky pro horský guerillový způsob boje v patrolách.
          To byla zásadní chyba, kterou Italské velení udělalo snad pokaždé na všech frontách – neudrželi tlak dostatečně dlouho a ve chvíli, kdy už bylo zhroucení protivníka na vlásku, zastavili, nebo dokonce ustoupili. Rakousko, zalarmované po půlročním konfliktu na nové frontě, začalo do oblasti stahovat regulérní armádní pluky z východu, mobilizovat horské obyvatelstvo do speciálních jednotek, posílat voj.techniku, stavět komunikace a doslova se zavrtalo do skal horských linií.
    - - - - -
          Když Italové obnovili činnost po dlouhé zimě na jaře 1916, narazili na připraveného protivníka, který byl sice stále v obrovském nepoměru živé síly a materiálu; který však s odhodlanými vojáky, znalostmi terénu a houževnatostí zarputile vzdoroval a přecházel do nečekaných protiútoků; využívaje takové spojence, jako byly laviny - ať sněhové, nebo odpálené kusy skal. Jestliže v prvém roce války byly obsazeny všehovšudy tři vrcholy, na konci druhého to byly VŠECHNY. Minul rok 1916 - abnormální zima 1916 zasypala všechny vojáky 9 metry sněhu a mrazy dosáhly -40ti stupňů! Vojska mrzla zasypaná v pozicích 2500-3000mnm... 
          Před Italy vyvstal problém nečekaných rozměrů: jak teď přejít hory a konečně dobýt údolí Pustertal (Val Pusteria), -  jímž vedla strategicky nenahraditelná železnice zásobující Rakouské sbory na celé jižní frontě - zejména na Soči;  přerušit protivníkovo zásobování a konečně pomoci armádám na Julské frontě, které krvácely v gigantických bitvách na Soči bez podstatného výsledku – za takového stavu věcí ?....
 
 DLUŽNO dodat, že přes historicko-vojenské zaměření, výlet jednoznačně uspokojí i milovníka přírody, kterého válečné téma nezajímá: „GRANDE GUERRA-VELKÁ VÁLKa“ se zde odehrála v opravdu výjimečné krajině!